Wszystko o dofinansowaniu na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i falownika. Moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w oprawie. Ogniwa wytwarzane są z krzemu mono albo polikrystalicznego, który ma zjawisko fotoelektryczne, które przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, inaczej mówiąc na prąd stały. Inwerter zmienia prąd stały na prąd przemienny, czyli taki, który znajduje się w gniazdkach. W ten sposób wyprodukowany prąd może być przez nas używany w danym momencie, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony instalatora Sollab – fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale 2-10 kW, jedynie na poczet prywatnego gospodarstwa domowego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 30% ceny brutto zakupu i montażu urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

Oprócz tego w Pruszczu Gdańskim startuje składanie wniosków na dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła. Tutaj podobnie jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych można dostać do 30% wydatków na inwestycję – nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Wnioski standardowo rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń do czasu, kiedy budżet zostanie rozdysponowany.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być udzielone jedynie na fabrycznie nowe urządzenia, które spełniają normy i są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być udzielona na odrestaurowanie oraz zwiększenie mocy urządzeń a także instalacji, zakup używanej fotowoltaiki, pokrycie kosztów transportu oraz na zapłacenie za zakup nadprogramowego ekwipunku, który miałby prowadzić do odświeżenia lub modernizacji istniejących urządzeń oraz instalacji.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielami działki, na której ma być zamontowana instalacja. Możemy przedstawić dla przykładu wyciąg z księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania powinno się dostarczyć w formie pisemnej, z kompletem wymaganych załączników, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański albo drogą pocztową. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, do zainteresowanego wysyłana jest prośba o uzupełnienie braków w przeciągu 7 dni. Wnioski, które nie będą skompletowane w tym terminie nie zostaną przeanalizowane. Niestety nie można otrzymać dotacji zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.