Czy kable to elektrośmieci?

Od pewnego czasu w w naszym kraju naprawdę duży duży nacisk kładziony jest na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci muszą być odpowiednio utylizowane. Tyczy się to również tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę bardzo duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci uregulowane są w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Wiele osób zapyta w tym miejscu czy kable to także elektrośmieci.

Jasno trzeba powiedzieć, że kable to także elektrośmieci. Oznacza to, że nie należy wyrzucać ich do kontenera przeznaczonego na zwykłe odpady. Zawierają one bowiem materiały , które mogłyby negatywnie odbić się na kondycji środowiska naturalnego. Pojawia się w związku z tym pytanie co zrobić z niepotrzebnymi kablami. Rozwiązanie jest naprawdę zaskakująco proste. Najlepiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się na terenie każdej gminy.

Oddając kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można mieć pewność, że zostaną one zutylizowane we właściwy sposób. W efekcie nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.